eend.jpg

                                       Vergaderdata 2021:                                           

                                                                                                                                                                          

 

In dit verenigingsjaar worden in ons "clubhuis De Geerhoek" op de navolgende datums de ledenvergaderingen 

gehouden:

 

5 juli 2021                                             Ledenvergadering (geldt tevens als uitgestelde jaarvergadering);

23 augustus 2021                                 Ledenvergadering, waarbij het voor de leden mogelijk is om hun inschrijfformulier voor de zomertentoonstelling in te leveren;

18 oktober 2021                                    Ledenvergadering;

29 november 2021                                Ledenvergadering, waarbij het voor de leden mogelijk is om hun inschrijfformulier voor de Plantageshow in te leveren.

 

Tijdens de ledenvergaderingen worden specifieke zaken de club betreffende besproken/behandeld, zoals: (beleids)voorstellen, enten kippen, tatoueren konijnen, jubilea, financieel beleid, tentoonstellingen en overige clubactiviteiten etc. etc.

 

Het bestuur hoopt veel leden te mogen verwelkomen op de vergaderingen.

 

Het bestuur zal op de navolgende data hun vergaderingen houden: 9 augustus 2021, 28 september 2021 en 15 november 2021.