parelhoenders.jpg

                     

Bij deze tentoonstelling worden jonge dieren gevraagd die geboren zijn in 2021 binnen de diergroepen: konijnen (evt. zgn. C-klasse), hoenders, sierduiven en dwerghoenders. Het tentoonstellingsreglement en de overige regels waaraan men zich als inzender dient te houden staan vermeld in het betreffende vraagprogramma (2021) van deze tentoonstelling. Inschrijving is alleen schriftelijk (email of inschrijfformulier) mogelijk binnen de daarvoor aangegeven termijn. Men is definitief ingeschreven als ook het verschuldigde inschrijfgeld incl. kosten zijn voldaan.

Zoals men van onze vereniging gewend is, zullen de dieren, zoals gebruikelijk, zeer goed verzorgd worden tijdens hun verblijf in de tentoonstellingsruimte. 

Vanaf heden (12 juli 2021) is het mogelijk om In te schrijven voor onze open zomertentoonstelling, waarvoor wij onze voorbereidingen zijn begonnen en alle vergunningen momenteel afgegeven zijn. De inschrijving sluit op 23 augustus 2021.

We spreken de hoop uit dat het Corona-virus dusdanig binnen de perken zal blijven dat er van overheidswege geen afgelasting zal komen van onze tentoonstelling.

Uiteraard zijn we wel gebonden aan de op dat moment geldende regels, zoals bijv. de 1,5 meter afstand onderling e.d. Dit is echter goed te realiseren binnen onze tentoonstellingsruimte.

 

Klik hier voor de catalogus van de open zomertentoonstelling 2017.

Klik hier voor de catalogus van de open zomertentoonstelling 2018.

Klik hier voor de catalogus van de open zomertentoonstelling 2019.

Klik hier voor de catalogus van de open zomertentoonstelling 2020.