duif2.jpg

 

                                       Vergaderdata 2019:                                          

                                                                                                                                                                          

 

In dit verenigingsjaar worden in ons "clubhuis De Geerhoek" op de navolgende datums de ledenvergaderingen gehouden:

maandag 21 januari, aanvang 20.00 uur;

maandag 18 maart, aanvang 20.00 uur;       Deze vergadering is tevens de jaarvergadering.

maandag 24 juni, aanvang 20.00 uur;

maandag 26 augustus, aanvang 20.00 uur;   Dit is tevens de laatste mogelijkheid voor leden om hun inschrijfformulier voor de zomertentoonstelling in te                                                                                                   leveren.

maandag 14 oktober, aanvang 20.00 uur;

maandag 25 november, aanvang 20.00 uur;  Dit is tevens de laatste mogelijkheid voor leden om hun inschrijfformulier voor de Plantageshow in te leveren.

 

Het bestuur hoopt veel leden te mogen verwelkomen op de vergaderingen