eend.jpg

                                       Vergaderdata 2022:                                           

                                                                                                                                                                          

 

In dit verenigingsjaar worden in ons "clubhuis De Geerhoek" op de navolgende datums de ledenvergaderingen 

gehouden:

29 januari 2024                                    Ledenvergadering

18 maart 2024                                      Ledenvergadering, tevens jaarvergadering;

13 mei 2024                                          Ledenvergadering;

26 augustus 2024                                 Ledenvergadering, waarbij het voor de leden mogelijk is om hun inschrijfformulier voor de zomertentoonstelling in te leveren;

7 oktober 2024                                      Ledenvergadering;

25 november 2024                                Ledenvergadering, waarbij het voor de leden mogelijk is om hun inschrijfformulier voor de Plantageshow in te leveren.

 

Tijdens de ledenvergaderingen worden specifieke zaken de club betreffende besproken/behandeld, zoals: (beleids)voorstellen, enten kippen, tatoueren konijnen, jubilea, financieel beleid, tentoonstellingen en overige clubactiviteiten etc. etc.

 

Het bestuur hoopt veel leden te mogen verwelkomen op de vergaderingen.