raindrops.jpg

                                       Vergaderdata 2022:                                           

                                                                                                                                                                          

 

In dit verenigingsjaar worden in ons "clubhuis De Geerhoek" op de navolgende datums de ledenvergaderingen 

gehouden:

21 maart 2022                                      Ledenvergadering, tevens jaarvergadering;

23 mei 2022                                          Ledenvergadering;

22 augustus 2022                                 Ledenvergadering, waarbij het voor de leden mogelijk is om hun inschrijfformulier voor de zomertentoonstelling in te leveren;

3 oktober 2022                                      Ledenvergadering;

21 november 2022                                Ledenvergadering, waarbij het voor de leden mogelijk is om hun inschrijfformulier voor de Plantageshow in te leveren.

 

Tijdens de ledenvergaderingen worden specifieke zaken de club betreffende besproken/behandeld, zoals: (beleids)voorstellen, enten kippen, tatoueren konijnen, jubilea, financieel beleid, tentoonstellingen en overige clubactiviteiten etc. etc.

 

Het bestuur hoopt veel leden te mogen verwelkomen op de vergaderingen.