kuikens1.jpg

Het Coronajaar 2020 is inmiddels ten einde. Veel geplande vergaderingen konden vanwege de maatregelen van de overheid niet doorgaan. Omdat ook in het begin van 2021 nog steeds maatregelen van kracht zijn en ook het bestuur nog niet heeft kunnen vergaderen zijn de data van de ledenvergaderingen in dit jaar nog niet bekend. 

Als het vergaderschema voor de resterende maanden in het jaar wordt vastgesteld zal dit hieronder worden vermeld.

                                       Vergaderdata 2021:                                           

                                                                                                                                                                          

 

In dit verenigingsjaar worden in ons "clubhuis De Geerhoek" op de navolgende datums de ledenvergaderingen 

gehouden:

 

Data nog niet bekend.

Tijdens de ledenvergaderingen worden specifieke zaken de club betreffende besproken/behandeld, zoals: (beleids)voorstellen, enten kippen, tatoueren konijnen, jubilea, financieel beleid, tentoonstellingen en overige clubactiviteiten etc. etc.

 

Het bestuur hoopt veel leden te mogen verwelkomen op de vergaderingen