windows.jpg

 Het jaar 2019 nadert zijn einde en er zijn geen vergaderingen meer dit jaar. Hieronder vindt u het schema voor 2020.

                                       Vergaderdata 2020:                                          

                                                                                                                                                                          

 

In dit verenigingsjaar worden in ons "clubhuis De Geerhoek" op de navolgende datums de ledenvergaderingen gehouden:

maandag 20 januari, aanvang 20.00 uur;

maandag 16 maart, aanvang 20.00 uur;       Deze vergadering is tevens de jaarvergadering.

maandag 22 juni, aanvang 20.00 uur;

maandag 24 augustus, aanvang 20.00 uur;   Dit is tevens de laatste mogelijkheid voor leden om hun inschrijfformulier voor de zomertentoonstelling in te                                                                                                   leveren.

maandag 19 oktober, aanvang 20.00 uur;

maandag 30 november, aanvang 20.00 uur;  Dit is tevens de laatste mogelijkheid voor leden om hun inschrijfformulier voor de Plantageshow in te leveren.

Tijdens de ledenvergaderingen worden specifieke zaken de club betreffende besproken/behandeld, zoals: (beleids)voorstellen, enten kippen, tatoueren konijnen, jubilea, financieel beleid, tentoonstellingen en overige clubactiviteiten etc. etc.

 

Het bestuur hoopt veel leden te mogen verwelkomen op de vergaderingen