canada-gans.jpg

Wilt u ook lid worden van onze mooie kleindiervereniging?

Was je van plan om dieren te gaan fokken of fok je al dieren en zou je misschien eens willen inschrijven voor een tentoonstelling?

Wil je gewoon eens in contact komen met een lid of leden van onze vereniging op een ledenvergadering of door middel van een bezoek bij een van de leden thuis (hokbezoek), dan is het misschien leuk om lid te worden van onze vereniging.

Wat kost een lidmaatschap van onze vereniging?

De vereniging  kent drie soorten lidmaatschap, nl: Ereleden, leden en jeugdleden.

Voor ereleden is het lidmaatschap gratis.

Voor leden bedraagt het lidmaatschapsgeld € 17,50 per kalenderjaar, terwijl dit voor jeugdleden € 7,50 is.

Een jeugdlid is iemand die in het verenigingsjaar minimaal 7 jaar is, doch maximaal de leeftijd van 17 jaar nog niet heeft bereikt.

De contributie dient voor 1 april in het betreffende kalenderjaar te zijn betaald.

Wordt men lid vanaf of na 1 juli in het betreffende kalenderjaar, dan is slechts de helft van het contributiebedrag verschuldigd.

Aanmelding en opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te worden gedaan. Aanmelding kan door invulling van het betreffende formulier, waarna het kan worden ingezonden aan onze secretaris p/a Calfven 163, 4661 RJ Ossendrecht of per email door het invullen van het contactformulier op de pagina "contact".

Inning van de contributie gebeurt per automatische incasso.

Wat zijn de voordelen van een lidmaatschap bij onze vereniging? 

Dat je 4x per jaar ons mooie en informatieve clubblad " 't Wouwelèrke " ontvangt, waarin vele onderwerpen worden besproken over (uw) hobbydieren, zoals:

- - - de verzorging ervan;

- - - hoe u ziekten en ongemakken bij (uw) dieren kunt herkennen;

- - - hoe u uw dieren "tentoonstellingsklaar" kunt maken;

- - - hoe u uw dieren het beste kunt selecteren op fok- en tentoonstellingswaarde.

Er zijn per verenigingsjaar minimaal 6 ledenvergaderingen waar u op de hoogte wordt gehouden van het reilen en zeilen van de club en weer eens gezellig kunt bijkletsen met de overige leden/fokkers. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.

Verder krijgt u de gelegenheid om uw hoenderachtigen te laten vaccineren tegen Pseudo Vogelpest, kunnen konijnen worden getatoeëerd en is er advies bij het enten van konijnen.

Aangezien ook onze vereniging te maken heeft met een vergrijzend ledenbestand, proberen we beleid te ontwikkelen, in de hoop jongeren te kunnen interesseren voor onze hobby.

Klik hier voor het aanmeldformulier (pdf)

Klik hier voor het aanmeldformulier (word)