krielen.jpg

 

 

Onder dit menu-item zult u een aantal namen van mappen zien waarin specifieke foto's worden getoond betreffende het bewuste onderwerp.

Bij de foto's worden in het kader van de privacy geen namen van de daarop zichtbare personen vermeld.

Worden er wel namen vermeldt, dan is door die betreffende pers(o)on(en) afzonderlijk hiervoor toestemming gevraagd en werd deze ook verkregen.