duiven.jpg

Zoals vermeld onder het tabblad "AGENDA" organiseert onze club in een kalenderjaar twee open tentoonstellingen, nl. de open zomertentoonstelling (zgn. jonge dierendag) in september en de Plantageshow (wintertentoonstelling) in de maand december.

Om aan zo'n tentoonstelling te kunnen deelnemen met dieren dient men in eerste instantie lid te zijn van een/onze vereniging, maar moet men tevens in het bezit zijn van een "fokkerskaart", bovendien moeten konijnen die men wenst in te schrijven zijn voorzien van een tatoueermerk in de oren en duiven, sier- en watervogels en (dwerg-) hoenders moeten zijn voorzien van een vaste pootring.

De fokkerskaart wordt voor houders van sierduiven afgegeven door de NBS (Nederlandse Bond van Sierduivenliefhebbersverenigingen).   

 

Voor (dwerg-)hoenders, konijnen, sier- en watervogels en cavia's wordt de fokkerskaart afgegeven door de KLN.     

De bedoelde fokkerskaart is aan te vragen via de secretaris van uw vereniging. Aan de fokkerskaart is het verplichte abonnement op het Kleindiermagazine gekoppeld. Verder informatie en kosten m.b.t. de fokkerskaart samen met het magazine kunt u vinden op de site van KLN

Dit is een voorbeeld van het tijdschrift dat wordt uitgegeven door de beide genoemde bonden en bevat veel informatie omtrent dieren en tentoonstellingen en alles wat daar mee te maken heeft.

Ook geven beide bonden jaarlijks een digitaal boekje (almanak) uit, vol met informatie over het komende tentoonstellingseizoen.