eend.jpg

Zoals vermeld onder het tabblad "AGENDA" organiseert onze club in een verenigingsjaar twee open tentoonstellingen, nl. de open zomertentoonstelling (zgn. jonge dierendag) in september en de Plantageshow (wintertentoonstelling) in de maand december.

Bij een tentoonstelling worden (zelf) gefokte dieren, in onderlinge en sportieve concurrentie, beoordeelt op hun goede eigenschappen en gebreken, door ervaren en gediplomeerde keurmeesters, met het doel om de juiste raskwaliteit te bereiken.

Voor je dieren, uit welke diergroep is hierbij niet relevant, gaat houden is het belangrijk dat je iets weet over de huisvesting en de verzorging van het betreffende ras of diersoort. Het is daarom aan te raden om eens een tentoonstelling te bezoeken en hier wat rond te vragen en te informeren bij aanwezige fokkers en/of het tentoonstellingsbestuur. Men zal je graag informatie geven, want dat is in het belang vanm de te houden dieren. 

Voor haar eigen leden stelt de vereniging bij de beide genoemde shows, voor iedere diergroep, een EWSV- Prestatieprijs beschikbaar. De inzendende leden kunnen dan op een inschrijfformulier voor deze prijs, vooraf,  maximaal 4 kooinummers (per diergroep) invullen van de dieren in deze kooien, waarvan zij verwachten dat deze een hoge score (predikaat) zullen behalen. 

Om aan zo'n tentoonstelling te kunnen deelnemen met dieren dient men in eerste instantie lid te zijn van een/onze vereniging, maar moet men tevens in het bezit zijn van een "fokkerskaart", bovendien moeten konijnen die men wenst in te schrijven zijn voorzien van een tatoueermerk in de oren en duiven, sier- en watervogels en (dwerg-) hoenders moeten zijn voorzien van een vaste pootring.

De fokkerskaart wordt voor houders van sierduiven afgegeven door de NBS (Nederlandse Bond van Sierduivenliefhebbersverenigingen).   

 

Voor (dwerg-)hoenders, konijnen, sier- en watervogels en cavia's wordt de fokkerskaart afgegeven door de KLN.     

De bedoelde fokkerskaart is aan te vragen via de secretaris van uw vereniging. Aan de fokkerskaart is het verplichte abonnement op het Kleindiermagazine gekoppeld. Verder informatie en kosten m.b.t. de fokkerskaart samen met het magazine kunt u vinden op de site van KLN

Dit is een voorbeeld van het tijdschrift dat wordt uitgegeven door de beide genoemde bonden en bevat veel informatie omtrent dieren en tentoonstellingen en alles wat daar mee te maken heeft.

Ook geven beide bonden jaarlijks een digitaal boekje (almanak) uit, vol met informatie over het komende tentoonstellingseizoen.