kalkoen.jpg

 

Sinds vele jaren organiseert onze vereniging in de maand december een open tentoonstelling. Deze tentoonstelling heeft in 2001 een officiële naam gekregen en staat sindsdien in de tentoonstellingsagenda van KLN vermeld als PLANTAGESHOW.

De show staat regionaal zeer goed bekend en heeft inschrijvingen uit West- en Midden Brabant, Zeeland en België. Er is ruimte voor het tentoonstellen van ongeveer 450 dieren en de toegang tot de show tijdens de openingstijden is kosteloos. De dieren worden altijd goed verzorgd en beoordeeld door erkende keurmeesters.

Voor de kampioenen worden bekers ter beschikking gesteld, terwijl er ook rassenprijzen in de vorm van geldprijzen te verdienen zijn.

Bovendien is er voor de leden van onze vereniging de zgn. Plantagebokaal te winnen. Dit is een grote beker die men kan winnen indien men het hoogste puntentotaal scoort van twee dieren, waarvan men bij het inkooien de betreffende kooinummers heeft opgegeven. 

 

 

7 oktober 2023:

Tijdens de laatste gehouden ledenvergadering is ons vraagprogramma voor de Plantageshow, die dit jaar gehouden zal worden van  8  t/m 10 december definitief geworden en uitgereikt aan de aanwezige leden. Verder werd het ook per mail en post verzonden naar potentiële inzenders.

Het betreft een vraagprogramma voor de diergroepen: konijnen, sierduiven, oorspronkelijke duiven, hoenders en dwerghoenders. De twee laatste diergroepen staan toch weer vermeld, omdat we nu nog niet zeker weten of het van kracht zijnde tentoonstellingsverbod voor deze beide groepen op de datum van sluiting van de inschrijving nog van kracht zal zijn. De verwachting is echter dat de Minister het verbod niet zal opheffen. 

Houd u hiervoor de berichtgeving van de Rijksoverheid in de gaten.

Het tentoonstellingsbestuur dankt op voorhand de inzenders die hun vertrouwen in onze vereniging uitspreken en dieren voor de tentoonstelling aanmelden.

Houders van fokkerskaarten voor konijnen, sierduiven en oorspronkelijke duiven worden uitgenodigd om in te schrijven. Voor houders van hoenders en dwerghoenders  is dit uiteraard pas mogelijk als het tentoonstellingsverbod hiervoor wordt oopgeheven.

De sluitingsdatum voor inschrijving is 20 november 2023.

De tentoonstellingssecretaris zal de lopende zaken m.b.t. deze tentoonstelling verder af werken.

         

                               vraagprogramma (2023)                                                                inschrijfformulier (2023)

 

De volgende tijden zijn dit jaar van toepassing:

Inkooien: donderdag 7 december 2023 van 19.00 uur tot uiterlijk 21.00 uur;

Openingstijden tentoonstelling:

vrijdag 8 december 2023 van 20.00 tot 21.30 uur, met hierin de officiele opening en prijsuitreiking;

zaterdag 9 december 2023 vanaf 13.00 tot 17.00 uur;

zondag 10 december 2022 vanaf 10.00 uur tot 16.30 uur;

DE TENTOONSTELLING IS GRATIS TE BEZOEKEN!!!!!!!

Bent u benieuwd naar de uitslagen van onze Plantageshow in de afgelopen jaren?

Klik dan hier voor de catalogus van 2017, de catalogus van 2018, de catalogus van 2019 en de catalogus van 2022.