kipkuikens.jpg

 

Sinds vele jaren organiseert onze vereniging in de maand december een open tentoonstelling. Deze tentoonstelling heeft in 2001 een officiële naam gekregen en staat sindsdien in de tentoonstellingsagenda van KLN vermeld als PLANTAGESHOW.

De show staat regionaal zeer goed bekend en heeft inschrijvingen uit West- en Midden Brabant, Zeeland en België. Er is ruimte voor het tentoonstellen van ongeveer 500 dieren en de toegang tot de show tijdens de openingstijden is kosteloos. De dieren worden altijd goed verzorgd en beoordeeld door erkende keurmeesters.

Voor de kampioenen worden bekers ter beschikking gesteld, terwijl er ook rassenprijzen in de vorm van geldprijzen te verdienen zijn.

Bovendien is er voor de leden van onze vereniging de zgn. Plantagebokaal te winnen. Dit is een grote beker die men kan winnen indien men het hoogste puntentotaal scoort van twee dieren, waarvan men bij het inkooien de betreffende kooinummers heeft opgegeven. 

29 november 2021 14.45 uur:

Vanmiddag tijdens de laatste gehouden ledenvergadering kregen wij de mededeling van het beheersteam van onze tentoonstellingslocatie dat het gelet op de nu geldende Coronamaatregelen niet mogelijk is om de geplande Plantageshow (10-12 december a.s.) te houden. Onze tentoonstellingslocatie valt namelijk onder de strengere horecamaatregelen die vanaf gisteren zijn ingegaan.

Het tentoonstellingsbestuur dankt de inzenders die hun vertrouwen in onze vereniging hebben uitgesproken door dieren voor de tentoonstelling aan te melden.

De tentoonstellingssecretaris zal de lopende zaken m.b.t. deze tentoonstelling verder af werken.

 

17-11-2021:

Vandaag is het (tentoonstellings) bestuur in vergadering bijeen geweest om o.a. te praten over het wel of niet door laten gaan van de Plantageshow 2021.

Er werd door het bestuur uitgegaan van het feit dat de Plantageshow door zal kunnen gaan, zonder inschrijving van hoenderachtigen en siervogels, vanwege het hiervoor geldende tentoonstellingsverbod in verband met Vogelgriep. Daarom is besloten om vooralsnog door te gaan met de organisatie van de Plantageshow, maar dan alleen voor konijnen, sier- en oorspronkelijke duiven, omdat het tentoonstellingsverbod hiervoor niet geldt.

Ook hebben we te dealen met de nu geldende beperkingen i.v.m. Covid-19. Hier speelt de sluiting van de horeca om 20.00 uur ons gedeeltelijk parten. De verwachting van het bestuur is dat de overheid deze beperking niet zal intrekken bij de volgende persconferentie op 3 december a.s.

Dit heeft dan gevolgen voor de publieke openingstijden van de tentoonstelling en op de tijden van het inkooien van de ingeschreven dieren.

De officiële opening zal niet kunnen plaats vinden op vrijdagavond 11 december a.s.

Daarom zijn de volgende aangepaste tijden van toepassing:

Inkooien: donderdag 9 december 2021 van af 16.30 uur tot uiterlijk 19.30 uur;

Openingstijden tentoonstelling:

zaterdag 11 december 2021 vanaf 13.00 tot 18.00 uur, met hierin de officiële opening en prijsuitreiking om 15.00 uur;

zondag 12 december 2021 vanaf 10.00 uur tot 16.30 uur;

Het tijdstip van uitkooien is ongewijzigd.

Zouden alle Covid-beperkingen per 4 december a.s. alsnog worden opgeheven, dan gaan we terug naar de tijden die staan vermeld in het originele vraagprogramma.

Houders van fokkerskaarten voor konijnen, sier- en oorspronkelijke duiven worden uitgenodigd om in te schrijven. De sluitingsdatum van de inschrijvingen blijft 29 november 2021. 

 

 

21-10-2021:

In 2020 kon de 18e Plantageshow niet gehouden worden vanwege de toen geldende Coronamaatregelen van de overheid en het ingestelde verbod op het tentoonstellen van pluimvee, omdat er op dat moment wederom Vogelgriep was geconstateerd in Nederland.

Daarom zijn we nu in voorbereiding op deze 18e Plantageshow en hopen we deze dit jaar (2021) te kunnen houden van 10 t/m 12 december, mits er niet opnieuw beperkende maatregelen worden afgekondigd door de overheid, vanwege het snel oplopende aantal besmettingen met het Corona-virus. Ook zou een uitbraak van de Vogelgriep roet in het eten kunnen gooien.

Het vraagprogramma is inmiddels klaar en beschikbaar via deze website, evenals het inschrijfformulier. U kunt beide PDF bestanden openen en daarna printen, indien gewenst. Wilt u dieren inzenden dan kunt u na het printen het inschrijfformulier invullen en hiervan een scan maken. Vervolgens kunt u deze scam dan via email zenden naar de tentoonstellingssecretaris. Uiteraard is verzending per post ook mogelijk.

 

Bent u benieuwd naar de uitslagen van onze Plantageshow in de afgelopen jaren?

Klik dan hier voor de catalogus van 2017, de catalogus van 2018 en de catalogus van 2019.