blue-flower.jpg

Aangezien het organiseren van een open tentoonstelling, met name onze "Plantageshow" veel geld kost proberen we bij onze vereniging ieder jaar weer voldoende sponsoren te vinden om deze show toch te kunnen laten doorgaan en slagen.

 

Wij maken hierbij dankbaar gebruik van de leden van onze sponsorcommissie, die er ieder jaar weer in slagen om voldoende sponsoren te vinden. Ook in 2022  is hen dit weer gelukt, met dank aan onze sponsoren.