eend.jpg

Als u in contact wenst te komen met een bestuurslid dan bestaat deze mogelijkheid via de gepubliceerde telefoonnummers. 

 

Wenst u in contact te komen met een lid van EWSV dan bestaat de mogelijkheid om dit te vragen bij het bestuur, waarna een lid van het bestuur contact zal leggen met het betreffende lid met de vraag om contact op te nemen met degene die dit contact wenst. Hierdoor blijft de privacy van het betreffende clublid gewaarborgd.

Ook is het mogelijk om het contactformulier in te vullen en te verzenden.

 

E.W.S.V. De Eendracht houdt haar bijeenkomsten, vergaderingen en tentoonstellingen in het multifunctionele centrum De Geerhoek, gevestigd aan de Kloosterstraat 19b te 4724 EE Wouw.

De ledenvergaderingen vinden altijd op een maandagavond plaats en beginnen om 20.00 uur.

De open zomertentoonstelling is altijd in het 2e volle weekend van september, terwijl de Plantageshow (wintertentoonstelling) altijd plaats vindt in het 2e volle weekend van december. In 2020 zal de Plantageshow echter door omstandigheden niet plaats kunnen vinden in het 2e weekend van december, maar zal dit zijn in het derde weekend (18 t/m 20 dec).

Bijzonderheden over de tentoonstellingen kunt u lezen op de betreffende pagina's.


                                                                                                                                                  

Rabobank: NL53RABO0372705596                                       Kamer van Koophandel: 40282401


De Eerste Wouwse Sportfokkers Vereniging "De Eendracht" werd opgericht met het doel om de sportfokkerij van sier- en watervogels, hoenders en hoenderachtigen, konijnen en cavia`s aan te moedigen, de uitbreiding daarvan te bevorderen en de belangen van de leden te behartigen.

In de tekst van de oprichtingsakte was bewust de diergroep "sierduiven" niet opgenomen om geen leden, van de op dat moment, kleine regionale duivenverenigingen weg te kapen.

EWSV De Eendracht tracht het bovenstaande doel te bereiken, door:

- - - het houden van vergaderingen;

- - - het organiseren van lezingen en excursies;

- - - het verschaffen van voorlichting;

- - - het organiseren van en deelnemen aan tentoonstellingen en wedstrijden.

Zoals de naam van de vereniging doet vermoeden zouden onze leden uit Wouw afkomstig zijn. Niets is echter minder waar, want onze leden zijn afkomstig uit veel plaatsen uit West Brabant, maar ook uit Zeeland, Zuid-Holland en zelfs België.

          onze vereniging is onderdeel van KLN Nederland              ewsv de eendracht

                                                         

 

Tentoonstellingsdata:

 

Sinds vele jaren worden er door onze vereniging jaarlijks 2 tentoonstellingen georganiseerd, nl:

1e. Zoals eerder werd vermeld op de pagina "Agenda" wordt de open zomertentoonstelling gehouden in het 2e weekend van september. Dit is voor het jaar 2020 op 12 en 13 september. Deze open zomertentoonstelling wordt ook wel "jonge dierendag" genoemd. Het inkooien vindt plaats op vrijdagavond 11 september. Overige bijzonderheden vindt men bij het tabblad: "Zomertentoonstelling".

 

2e. Ook heeft onze vereniging jaarlijks in december een open tentoonstelling. Deze heeft sinds 2002 als officiële naam "Plantageshow". Deze staat voor het jaar 2020 gepland op 18, 19 en 20 december, terwijl het inkooien zal zijn op donderdagavond 17 december. Overige bijzonderheden vindt men bij het tabblad: "Plantageshow".

 Het jaar 2019 nadert zijn einde en er zijn geen vergaderingen meer dit jaar. Hieronder vindt u het schema voor 2020.

                                       Vergaderdata 2020:                                          

                                                                                                                                                                          

 

In dit verenigingsjaar worden in ons "clubhuis De Geerhoek" op de navolgende datums de ledenvergaderingen gehouden:

maandag 20 januari, aanvang 20.00 uur;

maandag 16 maart, aanvang 20.00 uur;       Deze vergadering is tevens de jaarvergadering.

maandag 22 juni, aanvang 20.00 uur;

maandag 24 augustus, aanvang 20.00 uur;   Dit is tevens de laatste mogelijkheid voor leden om hun inschrijfformulier voor de zomertentoonstelling in te                                                                                                   leveren.

maandag 19 oktober, aanvang 20.00 uur;

maandag 30 november, aanvang 20.00 uur;  Dit is tevens de laatste mogelijkheid voor leden om hun inschrijfformulier voor de Plantageshow in te leveren.

Tijdens de ledenvergaderingen worden specifieke zaken de club betreffende besproken/behandeld, zoals: (beleids)voorstellen, enten kippen, tatoueren konijnen, jubilea, financieel beleid, tentoonstellingen en overige clubactiviteiten etc. etc.

 

Het bestuur hoopt veel leden te mogen verwelkomen op de vergaderingen

Subcategorieën

 

E.W.S.V. De Eendracht houdt haar bijeenkomsten, vergaderingen en tentoonstellingen in het multifunctionele centrum De Geerhoek, gevestigd aan de Kloosterstraat 19b te 4724 EE Wouw.

De ledenvergaderingen vinden altijd op een maandagavond plaats en beginnen om 20.00 uur.

 

De open zomertentoonstelling is altijd in het 2e volle weekend van september, terwijl de Plantageshow (wintertentoonstelling) altijd plaats vindt in het 2e volle weekend van december.

Bijzonderheden over de tentoonstellingen kunt u lezen op de betreffende pagina's.

 

Het bestuur van onze vereniging bestaat uit de navolgende personen en bijbehorende functies:

 

Voorzitter:  Dhr. J.L.M. Maas, Calfven 163, 4641 RJ Ossendrecht (0164 - 614359)   email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

2e Voorzitter:  Dhr. P. de Mooy, Mendelsohnstraat 20, 4661 BV Halsteren (0164 - 685321)

Secretaris / 2e penningmeester:  Mevr. W.M.C. Maas - Sep, Calfven 163, 4641 RJ Ossendrecht (0164- 614359)   email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Penningmeester / 2e secretaris:  Dhr. D.P. van den Burg, Gr. Hendrikpolderdijk 8, 4651 RJ Steenbergen (0167 - 564817)   email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Commissaris:  Dhr. C. Baaten, Buyenstraat 5a, 4705 RC Roosendaal (06 - 13132221)

 

Binnen het bestuur zijn diverse taken als volgt verdeeld onder de genoemde leden:

 

De voorzitter is verantwoordelijk voor het (in eigen beheer) drukken van de clubbladen en de catalogi van de tentoonstellingen. Tevens is hij ringencommissaris en contactpersoon voor het enten van (dwerg-)hoenders.

De 2e voorzitter is contactpersoon voor het enten van (dwerg-)hoenders en voor het enten en tatoeëren van konijnen.

Het enige vrouwelijke bestuurslid verzorgt de redactie van het clubblad, is secretaresse van het ringenbureau en vervangend tentoonstellingssecretaris. Samen met commissaris dhr. Baaten vormt ze de sponsorcommissie.

De penningmeester is tevens tentoonstellingssecretaris en beheerder van de website.

Dhr. Baaten is coördinator bij het opbouwen en afbreken van de tentoonstellingen. Hij is tevens verantwoordelijk voor de public relations, is lid sponsorcommissie en vormt samen met mevr. De Mooy de loterijcommissie.

 

 

 

Wilt u ook lid worden van onze mooie kleindiervereniging?

Was je van plan om dieren te gaan fokken of fok je al dieren en zou je misschien eens willen inschrijven voor een tentoonstelling?

Wil je gewoon eens in contact komen met een lid of leden van onze vereniging op een ledenvergadering of door middel van een bezoek bij een van de leden thuis (hokbezoek), dan is het misschien leuk om lid te worden van onze vereniging.

Wat kost een lidmaatschap van onze vereniging?

De vereniging  kent drie soorten lidmaatschap, nl: Ereleden, leden en jeugdleden.

Voor ereleden is het lidmaatschap gratis.

Voor leden bedraagt het lidmaatschapsgeld € 17,50 per kalenderjaar, terwijl dit voor jeugdleden € 7,50 per kalenderjaar is.

Een jeugdlid is iemand die in het verenigingsjaar minimaal 7 jaar is, doch maximaal de leeftijd van 17 jaar nog niet heeft bereikt.

De contributie dient voor 1 april in het betreffende kalenderjaar te zijn betaald.

Wordt men lid vanaf of na 1 juli in het betreffende kalenderjaar, dan is slechts de helft van het contributiebedrag verschuldigd.

Aanmelding en opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te worden gedaan. Dit kan door invulling van het betreffende formulier, waarna het kan worden ingezonden aan onze secretaris p/a Calfven 163, 4661 RJ Ossendrecht of per email via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Inning van de contributie gebeurt per automatische incasso.

Wat zijn de voordelen van een lidmaatschap bij onze vereniging?

 

Dat je 4x per jaar ons mooie en informatieve clubblad " 't Wouwelèrke " ontvangt, waarin vele onderwerpen worden besproken over (uw) hobbydieren, zoals:

- - - de verzorging ervan;

- - - hoe u ziekten en ongemakken bij (uw) dieren kunt herkennen;

- - - hoe u uw dieren "tentoonstellingsklaar" kunt maken;

- - - hoe u uw dieren het beste kunt selecteren op fok- en tentoonstellingswaarde.

Er zijn per jaar minimaal 6 ledenvergaderingen waar u op de hoogte wordt gehouden van het reilen en zeilen van de club en weer eens gezellig kunt bijkletsen met de overige leden/fokkers.

Verder krijgt u de gelegenheid om uw hoenderachtigen te laten vaccineren tegen Pseudo Vogelpest, kunnen konijnen worden getatoeëerd en is er advies bij het enten van konijnen.