kwartel.jpg

                     

Bij deze tentoonstelling worden jonge dieren gevraagd die geboren zijn in 2022 binnen de diergroepen: konijnen (evt. zgn. C-klasse), hoenders, sierduiven en dwerghoenders. Het tentoonstellingsreglement en de overige regels waaraan men zich als inzender dient te houden staan vermeld in het betreffende vraagprogramma (2022) van deze tentoonstelling. Inschrijving is alleen schriftelijk (email of inschrijfformulier) mogelijk binnen de daarvoor aangegeven termijn. Men is definitief ingeschreven als ook het verschuldigde inschrijfgeld incl. kosten zijn voldaan.

Zoals men van onze vereniging gewend is, zullen de dieren, zoals gebruikelijk, zeer goed verzorgd worden tijdens hun verblijf in de tentoonstellingsruimte. 

Vanaf heden (28 juli 2022) is het mogelijk om in te schrijven (inschrijfformulier) voor onze open zomertentoonstelling, waarvoor wij onze voorbereidingen zijn begonnen en alle vergunningen momenteel afgegeven zijn. De inschrijving sluit op 22 augustus 2022.

Momenteel gelden er geen beperkingen i.v.m. het Coronavirus. Wel wordt onze sport gehinderd door een gelden vervoers- en tentoonstellingsverbod met betrekking tot o.a. hoenderachtigen en watervogels. Tevens geldt er nog steeds een afschermplicht. Slechts in enkele regio's zijn deze verboden opgeheven.

Dit houdt voor onze tentoonstelling in dat we mogelijk een tentoonstelling hebben zonder hoenders en dwerghoenders. De beide diergroepen staan wel vermeld in het vraagprogramma en ook op het inschrijfformulier voor het geval de overheid toch onverwachts de geldende beperkingen voor deze diergroepen opheft.

Houd u hiervoor de persberichtgeving van de overheid in de gaten.

 

Klik hier voor de catalogus van de open zomertentoonstelling 2017.

Klik hier voor de catalogus van de open zomertentoonstelling 2018.

Klik hier voor de catalogus van de open zomertentoonstelling 2019.

Klik hier voor de catalogus van de open zomertentoonstelling 2020.

Klik hier voor de catalogus van de open zomertentoonstelling 2021.