walden-pond.jpg

 

                     

Bij deze tentoonstelling worden jonge dieren gevraagd die geboren zijn in 2023 binnen de diergroepen: konijnen (evt. zgn. C-klasse), hoenders, sierduiven en dwerghoenders. Het tentoonstellingsreglement en de overige regels waaraan men zich als inzender dient te houden staan vermeld in het betreffende vraagprogramma (2023) van deze tentoonstelling. Inschrijving is alleen mogelijk binnen de daarvoor aangegeven termijn met gebruikmaking van het daarvoor bestemde inschrijfformulier. Dit ondertekende inschrijfformulier kan per post of per email worden toegezonden. Men is definitief ingeschreven als ook het verschuldigde inschrijfgeld incl. kosten zijn voldaan.

Zoals men van onze vereniging gewend is, zullen de dieren, zoals gebruikelijk, zeer goed verzorgd worden tijdens hun verblijf in de tentoonstellingsruimte. 

Vanaf heden (21 juli 2023) is het mogelijk om in te schrijven (inschrijfformulier) voor onze open zomertentoonstelling, waarvoor wij onze voorbereidingen zijn begonnen en alle vergunningen momenteel afgegeven zijn. De inschrijving sluit op 21 augustus 2023. 

Momenteel gelden er geen beperkingen i.v.m. het Coronavirus. Wel wordt onze sport gehinderd door een gelden vervoers- en tentoonstellingsverbod met betrekking tot o.a. hoenderachtigen en watervogels. Op 2 regio's na is de afscherm- en ophokplicht opgeheven.

 De tentoonstelling is gratis voor iedereen te bezoeken op zaterdag 9 september 2023 van 19.30 tot 21.30 uur en op zondag 10 september 2023 van 10.00 tot 16.00 uur.

 

Klik hier voor de catalogus van de open zomertentoonstelling 2020.

Klik hier voor de catalogus van de open zomertentoonstelling 2021.

Klik hier voor de catalogus van de open zomertentoonstelling 2022.

Klik hier voor de catalogus van de open zomertentoonstelling 2023.